Yeu Hay Thuong Hai -Truyen Voz

Yeu Hay Thuong Hai -Truyen Voz

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Yeu Hay Thuong Hai -Truyen Voz의 Android 스크린샷
크게 보기 - Yeu Hay Thuong Hai -Truyen Voz의 Android 스크린샷
크게 보기 - Yeu Hay Thuong Hai -Truyen Voz의 Android 스크린샷
Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Tác giả: Notepad

Trong cuộc đời hắn. 6 năm tồn tại trên đất Sài Gòn. Chỉ có 4 người con gái làm hắn chẳng bao giờ quên được. Vì cả 4 người con gái đó đã cùng hắn trả qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Rất nhiều những lúc tưởng chừng đã gục ngã. Có những lúc hắn chán nản muốn nhảy cầu tự vẫn. Nhờ có gia đình và những con người đó đã giữ hắn lại.
Đêm nào hắn cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến cho cả 4 người. Hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc đời hắn lại có nhiều bóng hồng như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ những người đã bước vào đời hắn đều phải chịu đau khổ. Hắn chưa từng và cũng chưa bao giờ mong muốn điều ấy.

Yeu Hay Thuong Hai -Truyen Voz에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!