Yan News

Yan News

1,000 - 5,000 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Yan News의 Android 스크린샷
크게 보기 - Yan News의 Android 스크린샷
크게 보기 - Yan News의 Android 스크린샷
Trang tin tức video giải trí YAN News hoạt động với mong muốn mang đến khán giả, người sử dụng những trải nghiệm ĐỘC - ĐỦ - ĐÃ với những thông tin giải trí không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Bên cạnh việc đưa tin tức theo phong cách truyền thống, YAN News chú trọng với mảng tin tức bằng video với những trải nghiệm tin tức mới mẻ.

Bên cạnh đó, YAN News cũng giới thiệu đến người sử dụng một cách thức dùng blog rất mới mang tên Mlog (Magazine Blog). Mlog được xây dựng để trở thành sân chơi, không gian giao lưu cho tất cả những blogger quan tâm đến việc cập nhật, chia sẻ, bình luận những thông tin, sản phẩm giải trí mới nhất.

Yan News에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!