Việt Nam - Lịch sử và Địa Danh

Việt Nam - Lịch sử và Địa Danh

1,000 - 5,000 다운로드

앱에 목록 추가
- Chức năng đọc nội dung lịch sử load nhanh, dễ đọc với giao diện bắt mắt, đặc biệt không cần kết nối mạng vẫn đọc được.
- Chức năng xem và tìm kiếm các địa danh lịch sử trên đất nước Việt Nam thông qua Google Map. Có thể thực hiện thao tác tìm đường đi đến địa điểm và hiển thị thời gian ước tính tới địa điểm đó.
- Chức năng tìm kiếm nhanh các nội dung lịch sử như: nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, địa danh lịch sử.
- Chức năng lưu trữ nội dung yêu thích, chia sẻ qua facebook, email, twitter…
- Nội dung chính xác, được phân chia bố cục rõ ràng, được tổng hợp, chọn lọc từ nhiều nguồn và có sự tham khảo ý kiến từ TS Sử Học Nguyễn Hữu Tâm.
- Và một số chức năng khác..

이 버전에서 최근 변경됐습니다.

Sửa lỗi một số nội dung


Việt Nam - Lịch sử và Địa Danh에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!