Tuong Cuop Lieu Dong

Tuong Cuop Lieu Dong

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Tuong Cuop Lieu Dong의 Android 스크린샷
크게 보기 - Tuong Cuop Lieu Dong의 Android 스크린샷
크게 보기 - Tuong Cuop Lieu Dong의 Android 스크린샷
Tướng Cướp Liêu Đông
Tác giả: Độc Cô Hồng
Thể loại: Kiếm hiệp

Năm thứ ba đời Nhân Tông Gia Khánh, nhà Thanh. Tháng năm mùa hạ.
Vành trăng lưỡi liềm lơ lửng ở góc trời Tây trải xuống nhân gian một màu trắng đục và càng lờ mờ hơn nữa ở con đường cái phía Nam, vì sáu con kiện mã phi nước đại vào Phụng Thiên thành, bụi vàng cuốn mịt.
Ngựa, toàn một màu hung đỏ, bờm cao, giống tuấn mã vùng Đại Uyển; kỵ sĩ là năm tên đại hán; năm người ngồi trên năm ngựa, con sau cùng chỉ có yên không; một con ngựa cao lớn màu đen, yên cương có đủ nhưng không người cỡi.
Sáu con kiện mã, năm tên kỵ sĩ lướt gió trong màn đêm, thẳng vào Phụng Thiên thành giữa canh khuya....

Tuong Cuop Lieu Dong에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!