Tomago

Tomago

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Tomago의 Android 스크린샷
크게 보기 - Tomago의 Android 스크린샷
크게 보기 - Tomago의 Android 스크린샷
Các hàng quán trong hệ thống Tomago, được chọn lọc vì chất lượng dịch vụ và phong cách độc đáo. Hệ thống Tomago sẽ ngày càng mở rộng để mang lại cho các bạn nhiều lựa chọn mới mẻ. Tính năng hiện có của Tomago bao gồm:
- PassWIFI: vào ngay mạng wifi của các quán thành viên mà không cần hỏi password từ nhân viên của quán
- Quick Deals: các deals thay đổi mỗi ngày từ các quán thành viên!
- Gợi ý: giới thiệu quán tuỳ vào tình huống của bạn.

*Các sản phẩm của Tomago đang trong quá trình hoàn thiện. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tomago sẽ luôn luôn nỗ lực hết mình.

이 버전에서 최근 변경됐습니다.

Chỉnh sửa lỗi


Tomago에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!