Tống Y

Tống Y

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Tống Y의 Android 스크린샷
크게 보기 - Tống Y의 Android 스크린샷
크게 보기 - Tống Y의 Android 스크린샷
크게 보기 - Tống Y의 Android 스크린샷
Giới thiệu: Truyện nói về Đỗ Văn Hạo - 1 sinh viên trường Y, am hiểu trung y (vì có người bác mở phòng khám trung y, được bác dạy trung y từ nhỏ đến giờ).
1 lần vô tình mà xuyên qua đến Tống triều.
Từ đó dùng y thuật và sự hiểu biết của mình mà "hành y tế thế"

Tống Y에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!