TEDES

TEDES

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
TEDES(Zambak Teknoloji Destekli Eğitim Seti)

TEDES (Teknoloji Destekli Eğitim Seti) zenginleştirilmiş içerikleri;
Videolar, 3D Animasyonlar, Flash Konu Anlatımları, Flash Etkinlikler, Posterler, Resim Sliderlar, Deneyler, Simülasyonlar, Testler, Tablolar ve Çizelgeler, Oyunlar olarak sınıflandırılmıştır.

스크린샷 TEDES
크게 보기 - TEDES의 Android 스크린샷
크게 보기 - TEDES의 Android 스크린샷
TEDES에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!