Најди TAXI

Најди TAXI

10 - 50 다운로드

앱에 목록 추가

+ By Marko Churlinoski

크게 보기 - Најди TAXI의 Android 스크린샷
크게 보기 - Најди TAXI의 Android 스크린샷
크게 보기 - Најди TAXI의 Android 스크린샷
크게 보기 - Најди TAXI의 Android 스크린샷
Најди TAXI е апликација која ви помага при повикување на такси во друг непознат град. Тие таксии компании кои се внесени во апликацијата се достапни, а истите и работат на приницпот на пуштање на сигнал, во случај да немате доволно кредит на вашата сметка. Со самото избирање на градот и избирање на посакуванта компанија, телефонот автоматски ке го повика бројот на такси кпманијата.
СЕ НАДЕВАМ ДЕКА КЕ ВИ БИДЕ ОД КОРИСТ!

Tags: najdi taksi.

Најди TAXI에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!