Sở Lưu Hương truyền kỳ-Cổ Long

Sở Lưu Hương truyền kỳ-Cổ Long

50 - 100 다운로드

앱에 목록 추가
Ứng dụng đọc truyện offline, giúp bạn dễ dàng đọc hơn với nhiều tính năng hỗ trợ:
* ĐẶC BIỆT: TẮT QUẢNG CÁO trong 2 ngày khi bạn click vào banner.
* Phóng to, thu nhỏ phông chữ
* Chuyển chương dễ dàng bằng cách vuốt sang trái/phải
* Tự động đánh dấu vị trí đọc lần cuối

Sở Lưu Hương 1 2 3 - Long Hổ Phong Vân
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Kiếm hiệp
Tình trạng: FULLL

Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhưng rượu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỷ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết thương ray rứt vào lòng đất lạnh.
Bây giờ bên kia bờ thế giới, chẳng hiểu chàng đã quên được hay là chưa ?

스크린샷 Sở Lưu Hương truyền kỳ-Cổ Long
크게 보기 - Sở Lưu Hương truyền kỳ-Cổ Long의 Android 스크린샷
크게 보기 - Sở Lưu Hương truyền kỳ-Cổ Long의 Android 스크린샷
Sở Lưu Hương truyền kỳ-Cổ Long에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!