Quán Truyện Mobile

Quán Truyện Mobile

10,000 - 50,000 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Quán Truyện Mobile의 Android 스크린샷
크게 보기 - Quán Truyện Mobile의 Android 스크린샷
크게 보기 - Quán Truyện Mobile의 Android 스크린샷
Bạn có thể tải về hàng trăm truyện tranh với nhiều nhân vật yêu thích như Đôrêmon, Thần đồng đất việt, 7 Viên Ngọc Rồng,... để xem trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của mình.
Thiết kế giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng. Hiệu ứng lật trang đẹp mắt giống như bạn cầm đọc cuốn truyện thật bên ngoài chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn.

Quán Truyện Mobile에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!