photoshop cs5

photoshop cs5

10,000 - 50,000 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - photoshop cs5의 Android 스크린샷
크게 보기 - photoshop cs5의 Android 스크린샷
크게 보기 - photoshop cs5의 Android 스크린샷
크게 보기 - photoshop cs5의 Android 스크린샷
HUONG DAN SU DUGN PHOTOSHOP CS5....
.Giới thiệu Layers
.Các menu cơ bản
.Thiết kế và trình bày với Type Character
.Sử dụng Layer Mask và Vector Mask
.Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh
.hiệu ứng tia sét hoặc sấm chớp
.tạo hình ảnh bong bóng trong bức ảnh bằng công cụ Brush.....

photoshop cs5에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!