Oneway Radio

Oneway Radio

10 - 50 다운로드

앱에 목록 추가
Oneway Radio v.1.0-beta là một ứng dụng nghe radio Cơ đốc trực tuyến được phát triển và phát hành bởi Oneway Media (Mục vụ Truyền thông Cơ đốc Việt Nam).
Với ứng dụng bạn có thể nghe Radio Cơ đốc Online 24/7 với nhiều chương trình thực tiễn, phong phú và sâu sắc. Các chương trình cũng có thể được nghe lại bất cứ khi nào và ở đâu có kết nối internet.
Trạng thái ứng dụng: V.1.0-beta.
Cập nhật gần nhất: 20-08-2014.
Tác giả: Oneway Media VN.
Website: http://oneway.vn/

이 버전에서 최근 변경됐습니다.

- Cải thiện hiệu năng ứng dụng.
- Thêm một vài chức năng cơ bản.


Oneway Radio에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!