Oneway Radio

Oneway Radio

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
Oneway Radio v.1 là một ứng dụng nghe radio Cơ đốc trực tuyến được phát triển và phát hành bởi Oneway Media (Mục vụ Truyền thông Cơ đốc Việt Nam).
Với ứng dụng bạn có thể nghe Radio Cơ đốc Online 24/7 với nhiều chương trình thực tiễn, phong phú và sâu sắc. Các chương trình cũng có thể được nghe lại bất cứ khi nào và ở đâu có kết nối internet.
Tác giả: Oneway Media VN.
Website: http://oneway.vn/

이 버전에서 최근 변경됐습니다.

- v2 beta, phiên bản này vẫn còn nhiều chỗ chưa ổn định. Mong quý thính giả thông cảm.


Oneway Radio에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!