Ôn thi tay nghề Giáo viên 2014

다운로드 Ôn thi tay nghề Giáo viên 2014 Ôn thi tay nghề Giáo viên 2014 icon

Ôn thi tay nghề Giáo viên 2014

by: Lê Hồng Quân | 10 2

10 사용자
평가 등급

스크린샷

설명

Ứng dụng giúp giáo viên ôn các câu hỏi thi tay nghề giáo viên năm 2014 trên thiết bị chạy hệ điều hành Android.

Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang (Trường KTNVGTVT AG)
Chuyên đào tạo (học) và sát hạch lái xe - lái tàu các hạng:
- Mô tô A1 - A2
- Ô tô B1, B2, C, D, E
- Chứng chỉ máy, lái phương tiện.
- Thuyền - máy trưởng hạng 3 hạn chế.
- Thuyền - máy trưởng hạng 3 chính quy.

Website: lenxe.com hoặc daotaosathachag.com
Điện thoại: 0763.831.530 - 0763.989.700

사용자 리뷰

: 2 리뷰

"대단함"

10