Nguyet Ma - Huynh Di

Nguyet Ma - Huynh Di

50 - 100 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Nguyet Ma - Huynh Di의 Android 스크린샷
크게 보기 - Nguyet Ma - Huynh Di의 Android 스크린샷
크게 보기 - Nguyet Ma - Huynh Di의 Android 스크린샷
Nguyệt Ma
Tác giả: Huỳnh Dị

Khi Lăng Độ Vũ trở về nhà, chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính treo giữa đại sảnh đã gõ đến nhịp thứ mười hai, báo hiệu giờ kết thúc của một ngày.
Tiếng côn trùng trong rừng núi râm ran, xuyên qua lớp cửa lan man vọng tới, căn townhouse kiểu phương Tây hiện đại của Lăng Độ Vũ nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao. Trước nhà, tầm nhìn trải rộng, dưới chân núi, hải cảng và cảnh đêm mê đắm của thành phố nằm ở bờ bên kia thu hết vào tầm mắt.

Tag: Nguyệt ma, Huỳnh Dị, Liễu Tàn Dương, Kiếm hiệp, Truyện chưởng, Cổ long, kim dung, Fun Studio, Ngọa Long Sinh, Trần Thanh Vân, Gia Cát Thanh Vân, Ôn Thụy An, Nguyet ma, Huynh Di, Lieu Tan Duong, Kiem hiep, Truyen chuong, Co long, kim dung, Fun Studio, Ngoa Long Sinh, Tran Thanh Van, Gia Cat Thanh Van, On Thuy An,

Nguyet Ma - Huynh Di에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!