Kinhthanh alarm

Kinhthanh alarm

5 - 10 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Kinhthanh alarm의 Android 스크린샷
크게 보기 - Kinhthanh alarm의 Android 스크린샷
크게 보기 - Kinhthanh alarm의 Android 스크린샷
* Gioi thiệu chuong trình:
Trong cuộc sống bận rộn của chúng ta ngày này, nhiều khi chúng ta vô tình quên mất dành thời gian để - đọc lời Chúa hằng ngày, để sống theo lời Ngày.
- Chúng tôi hân hạnh đưa đến cho quí vị chương trình này, chương trình hẹn giờ để nghe lời Chúa hàng ngày, theo lịch phụng vụ năm 2014. Chương trình sẽ tư động đọc lời Chúa theo từng ngày với thời gian mà quý vị hẹn giờ...

Kinhthanh alarm에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!