Kidsbook

Kidsbook

50 - 100 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Kidsbook의 Android 스크린샷
크게 보기 - Kidsbook의 Android 스크린샷
크게 보기 - Kidsbook의 Android 스크린샷
Kidsbook, sadece Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu Öğretmen, öğrenci ve velilerinin kullanabildiği bir uygulamadır. Bu uygulama, okuldaki her sınıfın kendi öğretmen, öğrenci ve velilerin birbirleriyle iletişime geçtikleri, öğretmenlerin ailelere çocuklarının gün içerisindeki süreçleri konusunda bilgiler sunduğu aynı zamanda da ailelerin çocuklarının hastalık, doğum günü ve benzeri konularda öğretmenlerine bilgi verebildiği bir mobil uygulamadır.

이 버전에서 최근 변경됐습니다.

İçerik hataları giderildi.


Kidsbook에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!