Ma so karaoke VN

Ma so karaoke VN

10,000 - 50,000 다운로드

앱에 목록 추가
Ứng dụng mã số karaoke:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- ìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 60.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 55 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật mã số karaoke khi có vol mới

이 버전에서 최근 변경됐습니다.

Cập nhật Arirang Vol 55 và Vol55 remix gồm 292 bài


Ma so karaoke VN에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!