Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

1,000 - 5,000 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Đại Ma Đầu의 Android 스크린샷
크게 보기 - Đại Ma Đầu의 Android 스크린샷
크게 보기 - Đại Ma Đầu의 Android 스크린샷
크게 보기 - Đại Ma Đầu의 Android 스크린샷
Giới thiệu:
Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: FULL
Bản Convert
Chơi triệu hoán, luyện âm hồn, huyết tế Vạn Quỷ Phiên.
Mà Lôi Động là một tiểu bối không có chút danh tiếng, gia nhập vào tà tông, từng bước một từ một thiếu niên bình thường trưởng thành lên một Đại Ma Đầu kinh thiên động địa, tung hoành thiên hạ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Đại Ma Đầu에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!