Hippo Fitness

Hippo Fitness

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Hippo Fitness의 Android 스크린샷
크게 보기 - Hippo Fitness의 Android 스크린샷
크게 보기 - Hippo Fitness의 Android 스크린샷
ฮิปโปฟิตเนส เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมความรู้ ทิป เทคนิคที่เกี่ยวกับการเล่นฟิตเนส ค้นหาเทรนเนอร์และฟิตเนสที่ต่างๆทั่วประเทศไทย และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย อาธิเช่น การคำนวณการเผาผลาญในร่างกาย, เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, นาฬิกาจับเวลาขณะวิ่งและเล่นเวท โดยบันทึกค่าเป็นเซทแต่ละครั้ง ทั้งยังได้ทราบปริมาณแคลอรี่แต่ละกิจกรรมการออกกำลังกาย โภชนาการอาหารการกิน แอพพลิเคชั่นนี้จึงเหมาะสำหรับเทรนเนอร์ ครูฝึกและผู้ต้องการออกกำลังกายที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการฝึกออกกำลังกาย อีกทั้งยังสามารถพูดคุย สนทนาออนไลน์ หรือสอบถามปัญหาการออกกำลังกายในชุมชนของคนเล่นกล้ามได้อีกด้วย

Hippo Fitness에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!