Cau Chuyen Tuoi 23 -Truyen Voz

Cau Chuyen Tuoi 23 -Truyen Voz

100 - 500 다운로드

앱에 목록 추가
크게 보기 - Cau Chuyen Tuoi 23 -Truyen Voz의 Android 스크린샷
크게 보기 - Cau Chuyen Tuoi 23 -Truyen Voz의 Android 스크린샷
크게 보기 - Cau Chuyen Tuoi 23 -Truyen Voz의 Android 스크린샷
Câu chuyện tuổi 23
Tác giả: Rekcab Teg
Thể loại: Truyện Voz

Truyện là những lời tâm sự của người viết... Mọi lời tâm sự, tác giả đúc kết nó thành 1 câu chuyện cho riêng bản thân mình. Tâm sự mỗi người mỗi kiểu, ai đồng cảm được thì đồng cảm, ai không đồng cảm thì coi đó chỉ như chuyện giải trí lúc đêm khuya. Vậy nhá!
***
Một câu chuyện đời thường.
Một anh chàng hai mươi ba tuổi.
Một anh chàng độc thân.
Một anh chàng đã lớn.
Nhưng chưa bao giờ lớn khi đối diện cô gái mình thích.
Chưa bao giờ...

Cau Chuyen Tuoi 23 -Truyen Voz에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!