Autoshkolla

Autoshkolla

1,000 - 5,000 다운로드

앱에 목록 추가
Ky app është i orientuar për lehtësimin e qasjes në provim për patentë shofer të kategorisë B.

Në këtë app pëfshihen këto kategori:

Situatat në Komunikacion
Rregullat e Komunikacionit dhe Sigurisë
Shenjat e Komunikacionit
Semaforët
Personi i Autorizuar
Shenjat (Shenimet) Rrugore
Kryqëzimet dhe
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike.

Autoshkolla에 대한 의견 및 평가 등급

  • 아직 의견이 없습니다. 처음으로 의견을 게시하세요!