Autoshkolla

다운로드 Autoshkolla Autoshkolla icon

Autoshkolla

by: AptDev

무료 다운로드 9.4 105

9.4 사용자
평가 등급

스크린샷

설명

Ky app është i orientuar për lehtësimin e qasjes në provim për patentë shofer të kategorisë B.

Në këtë app pëfshihen këto kategori:

Situatat në Komunikacion
Rregullat e Komunikacionit dhe Sigurisë
Shenjat e Komunikacionit
Semaforët
Personi i Autorizuar
Shenjat (Shenimet) Rrugore
Kryqëzimet dhe
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike.

사용자 리뷰

: 105 리뷰

"대단함"

9.4